کوش آداسی هم از جمله شهر‌های بسیار محبوب ترکیه میان گردشگران است. کاروانسرای اوکاز محمد پاشاه، دروازه قلعه، دیوارها، مساجد و همچنین ارگ قلعه در جزیره‌ی کبوتر، از جمله بنا‌هایی هستند که می‌توان معماری دوران عثمانی را به وضوح در آن‌ها مشاهده کرد. از بندر کوش آداسی، در ماه‌های بهار و تابستان، سفر‌های منظم با قایق‌های موتوری به جزیره‌ی یونانی ساموس برگزار می شود. بندر کوش آداسی یکی از بنادر مهم منطقه است.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (3 رای، میانگین: 7٫67 از 5)
Loading...