وقت سفارت فرانسه: ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت هلند: ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت اسپانیا: ٖ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت سوئد: ۴۵۰ هزار تومان + ۶۰ یورو
وقت سفارت سوئیس: ۳۵۰ هزار تومان
وقت سفارت اتریش: ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت چک: ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت یونان: ۳۰۰ هزار تومان
وقت سفارت آلمان: ۳۵۰ هزار تومان
وقت سفارت ایتالیا: عادی ۷۵۰ – فوری ۱،۸۰۰ – تجاری ۵۵۰ هزار تومان
ثبت نام کانادا: ۳۸۵ دلار
وقت سفارت انگلیس: ۲۷۰ دلار