ویزای ۵ ساله کانادا با امکان ۶ ماه اقامت در کانادا با هر بار ورود.
انتخاب محل انگشت نگاری به انتخاب مسافر (ترکیه، امارات یا هر کشور دیگر).
تمامی مراحل آنلاین بوده و هیچ احتیاجی به مدرک و مصاحبه ندارد.
واریزی سفارت به عهده آژانس خسروان سیر است.

خدمات: پرواز، هتل و بیمه
قیمت ثبت نام ویزای کانادا: ۳۸۵ دلار کانادا
قیمت ثبت نام ویزای کانادا + دعوتنامه : ۱۲۹۰ دلار امریکا
مشاوره رایگان: ۰۹۰۵۹۶۹۰۰۵۶